A-Net Cooperative Association
A-Net Cooperative Association

A-Net Cooperative Association

Thông tin A-Net Cooperative Association

Giới thiệu chung về Nghiệp đoàn

Nghiệp đoàn Anet là một hiệp hội được thành lập bởi các doanh nghiệp sản xuất trẻ ở các quận lân cận tỉnh Shimane với mục đích sản xuất trên phạm vi rộng và chia sẻ thông tin với nhau.

Đặc biệt, dự án tiếp nhận thực tập sinh góp phần “phát triển nguồn nhân lực”, có nhiệm vụ phát triển kinh tế thông qua việc chuyển giao kỹ năng, công nghệ và kiến ​​thức cho nước ngoài bởi các thành viên có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp nhận thực tập sinh.

Tổng quan về Nghiệp đoàn

  • Lĩnh vực họat động: May vá, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chế tạo, sản xuất máy móc...
  • Các hoạt động chính: Sản xuất, kinh doanh và tiếp nhận thực tập sinh.
  • Thông tin liên hệ: 693-0062 268-16 Nakano Izumo-shi Shimane-ken.

Địa chỉ công ty

693-0062 268-16 Nakano Izumo-shi Shimane-ken