Tìm kiếm lịch phỏng vấn?

Tìm kiếm

Lịch phỏng vấn

STT Ngày thi tuyển Mã đơn hàng Tên đơn hàng Vùng làm việc Lương cơ bản Lương làm thêm Địa điểm thi Hình thức phỏng vấn
1 01/03/2024 DG-HN 1892 TTS ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA_KHÓA 3_3 NAM_3 NĂM Tokushima 135,590 YÊN Thỏa thuận Hà Nội Online
2 13/07/2023 1823 TTS ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG GIÀN GIÁO - 2 NAM Gifu 191.000 YÊN Thỏa thuận Hà Nội Online
3 26/07/2023 1806 TTS ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH CHĂN NUÔI NHẶT TRỨNG GÀ -2 NỮ Shimane 160.000 Yên Thỏa thuận Hà Nội Trực tiếp
4 12/07/2023 1821 TTS ĐƠN HÀNG MAY MẶC QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - 1 NỮ Shimane 134.300 Yên Thỏa thuận Hà Nội Online
5 13/07/2023 1820 TTS ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM - 1 NAM Toyama 153.603 Yên Thoả thuận Hà Nội Online
6 26/07/2023 1805 TTS ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI NHẶT TRỨNG GÀ - 2 NAM Shimane 145.962 yên Nhật Thỏa thuận Hà Nội Trực tiếp
7 03/02/2023 ĐƠN HÀNG LÀM ĐƯỜNG Aichi 170,000 Thoả thuận Hà Nội Trực tiếp
8 28/11/2022 DG-HN 1674 TTS ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN TẢO BIỂN Miyagi 147,569 yên Thoả thuận Hà Nội Online
9 20/12/2022 HT.1-HT.1 1676 TTS ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ AUTOCAD Shimane 200,000 yên Thoả thuận Hà Nội Trực tiếp
10 22/11/2022 ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỂN TỬ Osaka 163,680 Thoả thuận Hà Nội Trực tiếp
11 21/11/2022 DG-HN 1671TTS ĐƠN HÀNG HỘ LÝ Fukushima 160,000 Thoả thuận Hà Nội Online
12 06/11/2022 DG-HN 1664TTS ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ TOYOTA Saga 159,000 yên Thoả thuận Hà Nội Online
13 10/11/2022 HT.1-HT.1 1665TTS ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Aichi 170000 Hà Nội Trực tiếp
14 28/09/2022 HL-HN 1650 TTS ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Osaka 168,000 Thỏa thuận Hà Nội Online
15 27/09/2022 DG-HN 1651 TTS ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Kumamoto 147.569 Thỏa thuận Hà Nội Online
16 20/09/2022 DG-HN 1641 TTS ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NHÀ KÍNH Aichi 170,332 Yên Thỏa thuận Hà Nội Online
17 26/09/2022 DG-HN 1649 TTS ĐƠN HÀNG LÀM BÁNH MỲ Fukui 150.187 yên Thỏa thuận Hà Nội Trực tiếp
18 20/09/2022 HT.1-HT.1 1609 TTS ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHĂN NUÔI BÒ SỮA Aichi 199,277 yên Thoả thuận Hà Nội Online
19 08/09/2022 DG-HN 1634 TTS ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Tokushima 133,907 yên Thoả thuận Hà Nội Online
20 28/09/2022 DG-HN 1639 TTS ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT Osaka 161,500 yên Thoả thuận Hà Nội Trực tiếp

Việc làm có thể bạn quan tâm

Xem tất cả