Tìm kiếm lịch xuất cảnh?

Tìm kiếm

Lịch xuất cảnh

STT Mã học viên Họ tên học viên Tên nghiệp đoàn Trung tâm đào tạo Giờ - Ngày xuất cảnh Số hiệu chuyến bay Sân bay xuất cảnh nội địa Sân bay nhập cảnh quốc tế
1 Nguyễn Quý Khanh Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
2 Nguyễn Trọng Khan Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
3 Bùi Văn Thuận Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
4 Nguyễn Duy Anh Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
5 Trương Văn Sơn Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
6 Hoàng Thị Kim Tuyến Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
7 Vũ Thị Vân Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
8 Bùi Thị Nguyệt Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 05/01/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
9 Vũ Thị Thủy Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
10 Hoàng Thị Phương Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
11 Nguyễn Thị Kim Liên Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
12 Bùi Thị Ngọc Ánh Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 02/02/2023 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
13 HT.1HN-6372 Nguyễn Thị Thương Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 18/11/2022 VJ938 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
14 HT.1HN-6287 Trần Thị Mai Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 18/11/2022 VJ938 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
15 HT.1HN-6218 Cao Thị Oanh Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 25/11/2022 VJ938 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
16 HLDN1-6103 Huỳnh Đăng Khoa Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Đà Nẵng 25/11/2022 VJ938 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
17 HLDN1-6302 Huỳnh Quốc Tỉnh Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 25/11/2022 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
18 HLHN-6144 Trần Ri Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 25/11/2022 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
19 HLHN-6112 Nguyễn Văn Hiếu Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 25/11/2022 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita
20 HLHN-6152 Nguyễn Khắc Ba Goukei Cloud Cooperative Association Cơ sở Hà Nội 25/11/2022 VJ932 Sân Bay Nội Bài Sân bay quốc tế Narita

Việc làm có thể bạn quan tâm

Xem tất cả