LIFE VISION KYODO KUMIAI
LIFE VISION KYODO KUMIAI

LIFE VISION KYODO KUMIAI

Thông tin LIFE VISION KYODO KUMIAI

Triết lý nghiệp đoàn

Hướng tới sự thịnh vượng cho các công ty và nguồn nhân lực

Chất lượng số 1 Nhật Bản

■ Phẩm chất của học viên: Tiếng Nhật, động lực, kỹ thuật, tác phong, lịch sự, chào hỏi, nụ cười

■Chất lượng đoàn viên: Hiểu biết hệ thống, hệ thống, kế hoạch đào tạo, quản lý lao động, quản lý cuộc sống

■Chất lượng của tổ chức cử đi: tuyển dụng, đào tạo, cơ cấu, theo dõi, đánh giá rủi ro

■Chất lượng giám sát: hệ thống giám sát, kiểm toán, hỗ trợ người thực hiện đào tạo, phiên dịch, tài liệu, hệ thống

Số 1 tại Nhật Bản về sự hài lòng

■ Sự hài lòng của học viên: Chúng tôi muốn trở thành một tổ chức khiến các học viên nói rằng họ rất vui vì đã đến Nhật Bản, rất vui vì đã làm việc tại công ty này và họ rất vui vì đã làm việc với công đoàn của chúng tôi.

■ Sự hài lòng của đoàn viên: Chúng ta phải là một tổ chức khiến mọi người nói rằng họ rất vui khi nhận thực tập sinh và họ rất vui khi được làm việc với công đoàn của chúng ta.

■ Sự hài lòng của các tổ chức phái cử: Chúng ta phải là một tổ chức khiến mọi người nói rằng họ rất vui khi được làm việc với công đoàn của chúng ta hoặc công ty này.

Địa chỉ công ty

〒385-0051 長野県佐久市中込3083番地1