SMILE SEED KYODO KUMIAI
SMILE SEED KYODO KUMIAI

SMILE SEED KYODO KUMIAI

Thông tin SMILE SEED KYODO KUMIAI

Về thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài

Hiệp hội của chúng tôi đã đạt được mức độ tin cậy cao thông qua các hoạt động tuân thủ kỹ lưỡng của chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được mức độ tin cậy cao thông qua sự hợp tác của chúng tôi với các tổ chức cử đi địa phương và các sáng kiến ​​với các tổ chức công cộng. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển nguồn nhân lực để các học viên của chúng tôi có thể ứng phó linh hoạt với môi trường luôn thay đổi và đóng góp cho quê hương sau khi trở về nước.

Địa chỉ công ty

神奈川県横浜市神奈川区沢渡48-9

神奈川県横浜市神奈川区沢渡48-9