Thông tin Takagi Shoten

Giới thiệu chung về xí nghiệp

Được thành lập từ năm 1957, xí nghiệp Takagi Shoten là một xí nghiệp lớn chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm liên quan đến hải sản đặc biệt là rong biển. Xí nghiệp đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm người là người nước ngoài và có cả người bản địa góp phần gia tăng ngân sách cho quốc gia Nhật Bản và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước đang phát triển sau khi thực tập sinh về nước

Tổng quan về xí nghiệp

  • Lĩnh vực hoạt động: Chế biến và kinh doanh thực phẩm (chủ yếu là rong biển), tiếp nhận Thực tập sinh.
  • Các họat động chính: Tiếp nhận thực tập sinh, chế biến và kinh doanh thực phẩm (chủ yếu là rong biển)
    chế biến khô, chế biến muối, chế biến đóng gói, chế biến mozuku, chế biến mekabu, bán các sản phẩm chế biến từ rong biển khác nhau
  • Thông tin liên hệ: Sendai 20-2 Itayayama, Higashi Narita, Osato-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3522

Các đơn hàng đang tuyển

Địa chỉ công ty

Sendai 20-2 Itayayama, Higashi Narita, Osato-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3522