Business Frontier Kyodo Kumiai
Business Frontier Kyodo Kumiai

Business Frontier Kyodo Kumiai

Thông tin Business Frontier Kyodo Kumiai

Giới thiệu chung về nghiệp đoàn

Được thành lập từ năm 2008, mục tiêu của nghiệp đoàn Business Frontier Kyodo Kumiai là thúc đẩy vào sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên trong hiệp hội DNNVV, tiến hành các dự án để hỗ trợ doanh nghiệp của các thành viên trên tinh thần tương trợ lẫn nhau.

Nghiệp đoàn tổ chức giám sát các thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đến Nhật Bản học hỏi công nghệ và kỹ năng tại các công ty Nhật Bản, tiếp thu kiến thức và sau đó về đóng góp cho nước nhà.

Tổng quan về nghiệp đoàn

  • Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh, tiếp nhận Thực tập sinh, nhận thầu công nhân nước ngoài, giới thiệu việc làm .v.v.
  • Các họat động chính: Kinh doanh, tiếp nhận Thực tập sinh, giới thiệu việc làm.
  • Thông tin liên hệ: 〒473-0916 68, Tsurukui, Yoshiwara-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan.

Các đơn hàng đang tuyển

Địa chỉ công ty

〒473-0916 68, Tsurukui, Yoshiwara-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan.