Vina House Cooperative
Vina House Cooperative

Vina House Cooperative

Thông tin Vina House Cooperative

Giới thiệu chung về Nghiệp đoàn

Nghiệp đoàn Vina House được sinh ra với sự mệnh tiếp nhận các thực tập sinh chuyên ngành để chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất, kỹ năng chuyên môn,v.v. cho nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển và các quốc gia khác trên toàn thế giới, đồng thời cố gắng đóng góp một phần vai trò trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Tổng quan về Nghiệp đoàn

  • Lĩnh vực hoạt động: Tiếp nhận thực tập sinh, sản xuất, giới thiệu việc làm, dịch vụ v.v.
  • Các hoạt động chính: Tiếp nhận thực tập sinh, giới thiệu việc làm.
  • Thông tin liên hệ: 3-11 Kotoku Building 201, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo

Địa chỉ công ty

3-11 Kotoku Building 201, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo